บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด (COMPRESSED AIR QUALITY )

การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด  สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ บริการตรวจวัด 3 ชนิดด้วยกัน คือ ปริมาณฝุ่นละออง ปริมาณละอองน้ำ  ปริมาณละอองน้ำมัน  ซึ่งบริษัท มีบริการที่ครบวงจร ทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองระดับสากลผ่านการรับรอง  พร้อมการทำงานโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์ ปัญหา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยื่นและประหยัดที่สุด  ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า คุณภาพอากาศอัดที่ใช้มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์

การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า คุณภาพอากาศอัดที่ใช้มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์

การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด Compressed Air Quality ดีอย่างไร

       Compressed Air System หรือระบบอากาศอัด เป็นระบบที่เป็นหัวใจหลักในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร โดยการอัดลมหรืออากาศเข้าไปให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ ดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดอยู่สม่ำเสมอ เพื่อทำการปรับปรุงอากาศอัดให้ดีขึ้น เมื่อคุณภาพอากาศอัดดีขึ้นก็ช่วยให้ระบบการทำงานของเครื่องจักรมีความเสถียรมากขึ้น ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

        การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด  ทำไมเราถึงต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด เมื่อตรวจวัดแล้วมันส่งผลดีอย่างไร และมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการตรวจวัด ตรวจสอบคุณภาพอากาศอัด

ทำไมเราถึงต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด ?

ปัญหาต่างๆ ที่มักจะพบในระบบอากาศอัด เช่น 

  • Particles : อนุภาคที่เป็นของแข็ง ฝุ่นผงในระบบอากาศอัดที่มีปริมาณมากเกินข้อกำหนด  
  • Dew Point, Water : ไอน้ำ ความชื้น อากาศอัดมีความชื้นสะสมอยู่เยอะ จนทำให้เกิดปัญหาน้ำในระบบ 
  • Oil mist : ละอองน้ำมัน ไอน้ำมันปนเปื้อนไปกับอากาศอัด 

       ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิตของเราไม่มากก็น้อย เราจึงจำเป็นจะต้องทำการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศอัด อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อตรวจสอบว่าอากาศอัดที่ใช้งานอยู่นั้นมีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8573.1 หรือไม่ 

       หากเราไม่เคยตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด และระบบอัดอากาศที่ใช้มีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ผลิตอากาศอัดออกมาต่ำกว่าคุณภาพที่ต้องการ เมื่อมีการใช้งานอากาศอัดคุณภาพต่ำอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักรและชิ้นงาน ถึงขั้นต้องหยุดระบบเพื่อบำรุงรักษา  เกิดความเสียหายทั้งรายรับและรายจ่ายตามมาทั้งนั้น

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด  (Performance Service)ของเราครอบคลุมถึงงานบริการต่างๆให้ท่านเลือกได้ดังต่อไปนี้

บริการตรวจวัดปริมาณน้ำในระบบลมอัด ทำไมเราต้องตรวจวัดน้ำในระบบลมอัด

  1. เพื่อป้องกันน้ำที่หลุดเข้าไปในระบบ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า

  2. ใช้วิเคราะห์ปริมาณน้ำในระบบตามมาตรฐาน ISO8573-1

  3. วิเคราะห์หาข้อบกพร่องของการกำจัดน้ำภายในระบบลมอัด

       ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนที่สามารถช่วยให้ท่านรับมือกับปัญหาและเรายังช่วยท่านวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขโดยสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ตลอดเวลา ทีมงานพร้อมเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันสมัยพร้อมให้บริการ

ทำไมเราถึงต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด ?

ปัญหาต่างๆ ที่มักจะพบในระบบอากาศอัด เช่น 

  • Particles : อนุภาคที่เป็นของแข็ง ฝุ่นผงในระบบอากาศอัดที่มีปริมาณมากเกินข้อกำหนด  
  • Dew Point, Water : ไอน้ำ ความชื้น อากาศอัดมีความชื้นสะสมอยู่เยอะ จนทำให้เกิดปัญหาน้ำในระบบ 
  • Oil mist : ละอองน้ำมัน ไอน้ำมันปนเปื้อนไปกับอากาศอัด

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิตของเราไม่มากก็น้อย เราจึงจำเป็นจะต้องทำการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศอัด อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อตรวจสอบว่าอากาศอัดที่ใช้งานอยู่นั้นมีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8573.1 หรือไม่  หากเราไม่เคยตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด และระบบอัดอากาศที่ใช้มีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ผลิตอากาศอัดออกมาต่ำกว่าคุณภาพที่ต้องการ เมื่อมีการใช้งานอากาศอัดคุณภาพต่ำอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องจักรและชิ้นงาน ถึงขั้นต้องหยุดระบบเพื่อบำรุงรักษา  เกิดความเสียหายทั้งรายรับและรายจ่ายตามมาทั้งนั้น บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด  ( COMPRESSED AIR QUALITY ) ของเราครอบคลุมถึงงานบริการต่างๆ ให้ท่านเลือกได้ดังต่อไปนี้

บริการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศอัดฝุ่น

        ปัญหาเล็กๆ ที่ไม่เล็กในระบบลมอัดของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เราไม่อาจมองข้าม การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดจะช่วยให้เราได้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบอากาศอัด และสามรถนำปัญหาเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไขระบบผลิตอากาศอัดให้ดีขึ้นได้ ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต ลดค่าซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น และสามารถนำไปปรับปรุงลดการใช้ค่าพลังงานได้รายงานที่ได้ ยังนำไปใช้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในระบบตามมาตรฐาน ISO8573-1 และวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน ปรับปรุง และแก้ไขเพื่อให้ได้ผลระยะยาว

บริการตรวจวัดความชื้นในการอากาศอัด (DEW POINT AUDIT)

       การตรวจวัดความชื่นในอากาศอัด เพื่อป้องกันน้ำที่หลุดเข้าไปในระบบ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า และนำรายงานที่ได้ ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำในระบบตามมาตรฐาน ISO8573-1 ทั้งนี้ยังนำไปวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของการกำจัดน้ำภายในระบบลมอัด ได้อีกด้วย ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนที่สามารถช่วยให้ท่านรับมือกับปัญหาและเรายังช่วยท่านวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขโดยสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ตลอดเวลา ทีมงานพร้อมเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันสมัยพร้อมให้บริการ

บริการตรวจวัดละอองน้ำมันในอากาศอัด (OIL AUDIT)

        การตรวจวัดละอองน้ำมัน มีความสำคัญในระบบอากาศอัดอย่างมาก  หากท่านอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต สิ่งที่เป็นปัญหาและไม่ควรเกิดขึ้นคือมีน้ำมันใน กระบวนการผลิตดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องจัดการเรื่องนี้การตรวจวัดก็เพื่อหาปริมาณละอองน้ำมันที่หลุดเข้าไปในระบบ ซึ่งอาจส่งผลต่อสินค้า หรือกระบวนการในการผลิต รายงานที่ได้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปริมาณละอองน้ำมันในระบบตามมาตรฐาน ISO8573-1

       พร้อมกันนี้ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงาน เราสามารถช่วยวิเคราะห์และหาแหล่งกำเนิดละอองน้ำมัน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข   เพื่อลดการรั่วของน้ำมันในระบบลมอัด และยังช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และประหยัดพลังงานตามมาได้อีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า